Howard The Duck ไอ้เป็ดหลุดโลก !

ประวัติ : Howard The Duck

25560628-193027.jpg

“Howard The Duck” หรือ “Howard” (ไม่มีใครรู้นามสกุลที่เเน่ชัดของเค้า) เค้าคือหนึ่งในประชากรที่อาศัยอยู่บนดาว “Duck World” ซึ่งเป็นหนึ่งในโลกจากมิติคู่ขนาน ที่สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการมาจากนกน้ำ ทั้งนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับโลกมากถึงขนาดที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกัน

Continue reading

Advertisements