Drax ผู้ฆ่า Thanos ด้วยมือเปล่า

Drax-the-Destroyer

Drax The Destroyer

เขาเป็นเพียงแค่มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง ชื่อ Arthur Douglas แต่มีอยู่วันหนึ่ง ครอบครัวของเขาถูกฆ่าโดย Thanos รวมทั้งตัวเขาด้วยเช่นกัน แต่ทว่า Cosmic Evtity นามว่า Kronos นั้น เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด เขาจึงได้นำวิญญาณของ Arthur ใส่ลงในร่างกายที่ทรงพลัง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเดียวในการอยู่เพื่อฆ่า Thanos !!!  Continue reading

Advertisements