Bob, Agent of Hydra บุรุษธรรมดาคู่ขา Deadpool

ประวัติ: Bob

image

… ไม่ว่าจะมองยังไง Bob คือชายธรรมาดาสามัญที่ผันตัวเข้าสู่องค์กร Hydra เพราะเมียบ่นว่าเค้าไม่มีงานทำ โดยแรกเริ่มที่เข้า Hydra ก็เพราะคิดว่าเค้าจะได้รับสวัสดิการทำฟันจากองค์กร… ซึ่งมันไม่มี
Continue reading

Advertisements