Karnilla กษัตริย์แห่ง Nornheim

71bfa113d2c0f0906ffa9e8f3ec0d1ca-d2znmtm


Karnilla

Karnilla เป็นชาว Asgard ซึ่งเธอนั้นอยู่ใน Nornheim เป็นที่อยู่ของเทพธิดาแห่งโชคชะตา ภายหลังเธอได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่ง Norn

และเธอนั้นเหมือนจะเป็นตัวร้ายโดยเธอนั้นเป็นพันธมิตรกับ Loki ทำให้เธอถูกคนอื่นมองว่าร้ายไปด้วย

เธอนั้นมีความสัมพันธ์กับ Balder the Brave (เป็นนักรบระดับสูงของ Asgard) โดย Balder ได้ขอร้อง Odin กษัตริย์แห่ง Asgard ให้ Karnilla เข้าร่วมรบและเป็นพันธมิตรกับ Asgard ในการทำสงครามกับ Surtur และหลังจากนั้น ทั้งคู่ก็เป็นคู่รักกัน

เธอนั้นได้เข้าร่วมศึกไม่มาก เช่น Ragnarok เป็นต้น

ความสามารถ

– SuperHumanly  : ความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์ และมีภูมิคุ้มกันต่อโรคต่างๆ และทนต่อการบาดเจ็บทั่วไป

– Magic : เธอสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถทางกายภาพและประสาทสัมผัสในการคิดรูปแบบต่างๆกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการรุกและป้องกันในรูปแบบของพลังงาน เช่น หากต้องการป้องกันเธอจะสร้างกลุ่มพลังงานมาเป็นโล่เพื่อป้องกัน และด้วยความรู้มากมายจาก Arcane lore enables ทำให้เธอมีคาถาต่างๆ มากมาย เช่น สร้างภาพลวงตา ทำให้เป็นอัมพาตชั่วคราว หรือ ทำให้หลับ แม้แต่การ Teleport ข้ามมิติ หรือเล่นแร่แปรธาตุ เรียกได้ว่าเธอคือแม่มดดีๆ นี้เอง

Cr. http://marvel.wikia.com/Karnilla_(Earth-616)

บทความโดย Agent K

Advertisements