Groot ราชาแห่ง Planet X

Groot

Groot (King of planet X)

Groot เป็นกษัตริย์ที่ 23 ของดาวเคราะห์ X (Planet-X) เป็นสมาชิกของFlora Colossus สังคมต้นไม้มีชีวิตที่ค้นพบโดย Kree

ซึ่งในปี 1960 Groot มายังโลกเป็นครั้งแรก แต่ได้ถูกนักวิทยาศาสตร์ของโลกมนุษย์ทำลายโดยการใช้ ปลวกกัดกินตัวของเขา ทำให้เขาพ่ายแพ้ไป

ต่อมา Area13 หน่วยย่อยของ Shield นำเขาไปรวมต่อสู้ในหน่วยรบสัตว์ประหลาดในชื่อ “Howling Commando”

ภายหลัง Groot ได้เข้าร่วมทีม Guardian of the Galaxy(ที่กำลังจะเป็นหนังในกลางปีนี้)

และในช่วงเหตุการณ์ Annihilation เขาได้เสียสละชีวิตของเขาเพื่อช่วยเพื่อนร่วมทีม แต่เพื่อนๆ ของเขาได้นำ ชิ้นส่วนที่เหลือของเขากลับไปปลูกใหม่และเติบโตกลับมาจนมีขนาดเท่าเดิม

และคำพูดที่เราจะได้อ่านกันบ่อยๆ ในคอมมิค ที่เขามักจะพูดว่า “I am Groot”เป็นเพราะว่า ภาษาของเขานั้นฟังได้ยากมาก จึงทำให้คนฟังมักจะจับใจความคำพูดของเขาได้แค่”I am Groot” และหลังจากนั้นเขาก็เลยพูดแค่ “I am Groot”

พลัง

-การดูดซึมสารอินทรีย์ : Groot สามารถดูดซับไม้หรือต้นไม้เพื่อเป็นอาหารซึ่งทำให้เขาสร้างเกราะต้นไม้เพิ่มขึ้น และเพิ่มพลังให้เขา และยังสามารถกันไฟได้ด้วย เขาสามารถแตกหน่อออกไปอย่างหนาแน่นเพิ่มกิ่งแยกออกไป เพิ่มโจมตีหรือหยุดการเคลื่อนไหวของตัวเองโดยชับพลัน

-ความแข็งแรง : Groot คือต้นไม้ ความแข็งแรงของเขาขึ้นอยู่กับการดูดซึมต้นไม้ไปมากเท่าไหร่เขาก็จะแข็งแรงขึ้นเท่านั้น

-ความทนทาน : Groot ซ่อนต้นไม้ไว้ในตัวของเขาหลายๆ ชั้นเพื่อป้องกันอาวุธธรรมดาได้ เช่น ปืน  มีด ดาบ แม้กระทั่ง ปืนไฟ

-Chlorokinesis : พลังที่สามารถควบคุมต้นไม้ได้ สั่งการให้ทำอะไรก็ได้ เช่น กองทัพต้นไม้

-Cellular regeneration : การงอกใหม่ !!! หลังจากเขาโดนทำลาย เขาสามารถงอกใหม่จากเศษตัวของเขา แต่ต้องใช้เวลาในการเติบโตเหมือนต้นไม้

ความสามารถ

-สติปัญญา ระดับอัฉริยะ : เนื่องจากเขามีเชื้อสายราชวงษ์ เขาได้ถูกปลูกถ่ายอวัยวะของราชวงษ์ชั้นสูงมา และยังได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ทำให้เขาฉลาดมากและมีความเข้าใจในเรื่อง quasi-dimensional super-positional engineering

Cr. http://marvel.wikia.com/Groot_(Earth-616) , http://marvelthailandfan.wordpress.com/2012/09/19/groot-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-planet-x/

Advertisements