Black Bolt ราชันย์คลื่นเสียงทำลายล้าง

ประวัติ : Black Bolt

FF_Vol_1_6_Textless

“Blackagar Boltagon” เกิดที่เมือง “Attilan” นครแห่งเหล่า “Inhumans” บุตรชายของ “Agon” นักวิทยาศาสตร์และผู้นำของอาณาจักรในอดีตและ “Rynda” ผู้เป็นภรรยา 

Inhumans

สำหรับเหล่า Inhuman นั้นเป็นกลุ่มมนุษย์ทดลองที่ใช้ในการต่อสู้จากการวิจัยของพวก “Kree” ไว้เข้าต่อส้ทำสงครามกับ “Skrull” เมื่อหลายล้านปีก่อน จนกระทั่งเหล่า Inhumans ถูกละทิ้งไป ทำให้พวกเค้าเริ่มรวมกลุ่มกันและตั้งรกรากเป็นของตัวเอง โดยศึกษาการใช้ “Terrigan Mist” ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงทางพันธุกรรม โดยมีเมือง Attilan เป็นศูนย์กลางก่อนย้ายไปตั้งรกรากบนดวงจันทร์

โดยพลังของ “Black Bolt” นั้นเกิดขึ้นจาก การที่ Agon ทดลองพัฒนาพลังของเหล่า Inhumans โดยใช้พลังจาก Terrigen Mists โดยใช้ Rynda ซึ่งในขณะนั้นกำลังตั้งครรภ์อยู่เป็นตัวทดลอง ทำให้ตัว Black Bolt จึงได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงไปเต็มๆ ก่อเกิดเป็นความสามารถในการสร้างพลังเสียงที่จะทำลายทุกอย่าง!

พลังเสียงของ Black Bolt เป็นการดึงอิเล็กตรอนจากสภาพปกติ ออกมาใช้เป็นพลังทำลายล้าง ห้องเก็บเสียงที่ว่าคือห้องที่มีระบบที่ตัดอิเล็กตรอน รวมทั้งชุดที่ใส่ควบคุมพลังตั้งแต่ยังเด็ก เพื่อฝึกสอนให้ควบคุมการใช้เสียงอย่างเข้มงวด แม้แต่เสียงที่เล็กที่สุดในตอนนอนก็มีไม่ได้! ทำให้ Black Bolt ถูกฝึกให้สื่อสารในสภาพที่จำกัดที่สุด ต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมปิด ไม่มีเสียง ไม่มีโอกาสพบปะ กับผู้คนด้านนอกมากนัก

ผลการทดลองครั้งนี้ทำให้ Black Bolt กลายเป็น Inhumans ที่มีพลังมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งพลังเหล่านี้ทำให้ Black Bolt ต้องถูกเก็บตัวอยู่ในห้องเก็บเสียงถึง 19 ปีเพื่อให้เรียนรู้การใช้พลัง จนกระทั่งได้ขึ้นเป็นราชา ทั้งยังได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนของเหล่า Inhumans ในกลุ่ม Illuminati ในฐานะที่ Inhumans เป็นกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดกลุ่มหนึ่ง

Cr: http://marvel.wikia.com/Blackagar_Boltagon_(Earth-616)

Advertisements